PEVASAN LF

PEVASAN LF - blago masti - kao zaštita od nevodenih radnih sredstava :

Oblast primene

-ulja, masti,lakovi, vosak, cementna prašina

-kreč, ugljena prašina, veštačka smola, rđa

Osobine

-štiti od štetnih sredstava, nerastvorljivih u vodi

-štiti od propustljivosti kože

Sastav

Krema (o/w emulzija)

-slabo masti

-dobro upija

-bez silikona

Veličina ambalaže/jedinica pakovanja 100 ml tuba (24 kom/karton)