LOCKOUT oprema za ventile

Sve vrste loptastih i propusnih ventila, ventila na bocama pod pritiskom ili pneumatskih priključaka mogu se blokirati
različitim blokatorima, poklopcima ili podešavajudim kablom. Obezbeđeni katancima i rezama ovi blokatori ne
dopuštaju neovlašdeno i neplanirano otvaranje ventila dok se vrše radovi na opremi i mašinama.

 

480 – Poklopac za ventil 2,71-8,12cm
481 – Poklopac za ventil 5,41-13,54cm
482 – Poklopac za ventil 10,84-17,60cm
483 – Poklopac za ventil 16,24-27,07cm
484 – Poklopac za ventil 21,66-35,19cm
485 – Set od 5 poklopaca za ventile 480-484
S3476 – Blokator loptastih ventila manji ¼“ – 1“
S3477 – Blokator loptastih ventila vedi 1¼“ – 3“
S3910 – Poklopac za ventil boce pod pritiskom
468L – Blokator loptastih ventila
8611 – Podešavajudi kabl za zaključavanje
S3068 – Stezni blokator loptastih ventila
S3900 – Blokator pneumatskih priključaka