LOCKOUT oprema za elektroopremu

Različiti blokatori postaljaju se na elektro prekidače, osigurače, utikače i druga mesta gde se tok struje može prekinuti.
Obezbeđeni katancima i rezama ovi blokatori ne dopuštaju nehotično uključenje mašina ili mogudnost stujnog udara
prilikom održavanja i popravki elektro instalacija.

487 – Poklopac za el utičnicu mali
488 – Poklopac za el. utičnicu veliki
453L – Najlonska vreda za prekidače
496B – Zidni poklopac za el. prekidač
491B – Stezni blokator el. prekidača vedi
493B – Stezni blokator el. prekidača manji
S2390 – Blokator automatskih osigurača manji
S2391 – Blokator automatskih osigurača vedi
7C5RED – Katanac za el. blokatore