LOCKOUT kompleti i ormarići

1456 – Lična Lockout torbica
1457 – Lični Lockout komplet
1458 – Grupni Lockout komplet
1482/1483/1484 – Ormarići za 4/10/20 katanaca
S1705/S1720/S1745/S1800/S1850/S1900 – Lockout ormarići

Ostala LOCKOUT oprema

4716/4720/4724 – Pokrivke za volan 16“/20“/24“
497A – Lockout oznake
503/498A – Grupne kutije za ključeve
S100 – Uzica za katanac
S125 – Nosač za katance
S1506/S1518 – Čelični nosači za 8/22 katanca
S315/S316/S317/S330/S331 – Torbe-fascikle za Lockout procedure

LOCKOUT oprema za elektroopremu

Različiti blokatori postaljaju se na elektro prekidače, osigurače, utikače i druga mesta gde se tok struje može prekinuti.
Obezbeđeni katancima i rezama ovi blokatori ne dopuštaju nehotično uključenje mašina ili mogudnost stujnog udara
prilikom održavanja i popravki elektro instalacija.

487 – Poklopac za el utičnicu mali
488 – Poklopac za el. utičnicu veliki
453L – Najlonska vreda za prekidače
496B – Zidni poklopac za el. prekidač
491B – Stezni blokator el. prekidača vedi
493B – Stezni blokator el. prekidača manji
S2390 – Blokator automatskih osigurača manji
S2391 – Blokator automatskih osigurača vedi
7C5RED – Katanac za el. blokatore

LOCKOUT oprema za ventile

Sve vrste loptastih i propusnih ventila, ventila na bocama pod pritiskom ili pneumatskih priključaka mogu se blokirati
različitim blokatorima, poklopcima ili podešavajudim kablom. Obezbeđeni katancima i rezama ovi blokatori ne
dopuštaju neovlašdeno i neplanirano otvaranje ventila dok se vrše radovi na opremi i mašinama.

 

480 – Poklopac za ventil 2,71-8,12cm
481 – Poklopac za ventil 5,41-13,54cm
482 – Poklopac za ventil 10,84-17,60cm
483 – Poklopac za ventil 16,24-27,07cm
484 – Poklopac za ventil 21,66-35,19cm
485 – Set od 5 poklopaca za ventile 480-484
S3476 – Blokator loptastih ventila manji ¼“ – 1“
S3477 – Blokator loptastih ventila vedi 1¼“ – 3“
S3910 – Poklopac za ventil boce pod pritiskom
468L – Blokator loptastih ventila
8611 – Podešavajudi kabl za zaključavanje
S3068 – Stezni blokator loptastih ventila
S3900 – Blokator pneumatskih priključaka

Reze za LOCKOUT

Reze omoguduju da se na jedno mesto za zaključavanje postavi više katanaca.
Dok se poslednji katanac ne skine reza se ne može ukloniti.

 

416 – Aluminijumska reza sa manjom karikom
417 – Aluminijumska reza sa vedom karikom
418 – Heavy Duty čelična reza za 4 katanca
419 – Heavy Duty čelična reza za 8 katanaca
420 – Čelična reza sa manjom karikom
421 – Čelična reza sa vedom karikom

Reza 427 proizvodi se u 9 boja

 

428 – Najlonska el-neprovodna reza
429 – Aluminijumska reza dupla
427 – Reza u boji sa oznakom
427AST – Set od 6 reza sa oznakom u različitim bojama
S430 – 4 mm reza